Bu yazı, Battlestar Galactica’nın yayınlanmış bölümleriyle (4×17) ilgili ağır SPOILER içerir!!!

Sezon 4 Bölüm 17 itibarıyla dizinin bir çok merak edilen sırrı ortaya çıktı. Ancak bölümleri bir kez izleyerek neyin ne olduğunu, kimin nereden geldiğini anlamak mümkün değil. Bu nedenle yayınlanan bölümlerler itibarıyla açıklanan sırları bir zaman çizelgesi şeklinde sunmaya karar verdim. Muhtemelen Türkçe ilk toplu kaynak olacak bu yazı. Resimden sonrası spoiler.

Opera Evi
Opera Evi

Kobol - Herşeyin başladığı gezegen
Kobol – Herşeyin başladığı gezegen

Dikkat!! Bundan sonrası spoiler!!!

 • İnsanlık tarihi Kobol gezegeninde başlıyor ve gelişiyor.
 • Kobol’daki teknoloji çok ilerliyor. İnsanlar önce Cylon‘ların ilk formu olan Centurion‘ları, daha sonra da insansı Cylon‘ları yapıyorlar. Hatta Cylon’ların ölünce tekrar hayata dönmesini sağlayan yeniden diriliş teknolojisine bile sahipler.
 • Kobol’da Centurion’lar isyan ediyorlar. İnsan ve insansı Cylonlar’a karşı soykırıma başlıyorlar. İnsan ve insansı Cylonlar (bundan sonra skinjob olarak anılacaklardır) Kobol’dan kaçıyorlar.
 • Kaçış sırasında yolları Alg Gezegeni‘ne düşen insan ve skinjoblar, burada Umutlar Tapınağı‘nı inşa ediyorlar. (Galactica bu gezegene geliyor sonradan; Galen Tyrol da tapınağı keşfediyor tesadüfen.)
 • İnsan ve skinjobların yolları ayrılıyor. İnsanlar 12 kabile halinde 12 koloni‘ye (Caprica filan, dizinin başladığı gezegen) yerleşiyorlar. Skinjoblar ise 13. Kabile olarak Dünya‘yı aramaya koyuluyorlar. Yani dizinin başından beri anılan 13. kabile, aslında insansı Cylonlar. Buradan sonra hikaye ikiye ayrılıyor: 12 Koloni’ye yerleşen insanların ve Dünya’ya yerleşen insansı Cylon’ların hikayesi. Bunları ayrı ayrı ele alacağız:

12 Koloni ve İnsanlar

 • Kobol’daki soykırımdan kurtulan insanlar, 12 Koloni diye anılan, bir güneş sistemi etrafındaki 12 gezegene yerleşiyorlar.
 • Zaman içinde gelişip güçleniyorlar; ancak, Kobol’daki teknolojilerinin çoğu kayıp durumda. Bazen kendi aralarında savaşıyorlar.
 • Hem bu savaşlarda kullanmak, hem de insanlara hizmet amacıyla tekrar Centurionlar’ı imal ediyorlar, binlerce yıl önce Kobol’da başlarına gelenleri unutarak.
 • Tarih tekerrür ediyor. Centurionlar isyan ediyorlar ve 20 yıl sürecek ilk Cylon Savaşı başlıyor.
 • İnsanlar ve Centurionlar barış anlaşması yapıyor. Cylonlar’a bir gezegen veriliyor ve 40 yıl sürecek barış dönemi başlıyor.
 • Buradan sonra dizinin başladığı, İkinci Cylon Savaşı dönemi geliyor, ama ona gelmeden önce Dünya’ya yolculuk eden insansı Cylonlar’a dönelim:

Dünya ve İnsansı Cylonlar

 • Alg gezegeninde insanlardan ayrılan skinjoblar Dünya’ya ulaşıp yerleşiyorlar. Burada gelişmiş bir medeniyet kuruyorlar.
 • Normalde doğal yollarla üreyemeyen Cylonlar, burada insanlar gibi üreme yeteneği kazanacak şekilde evriliyorlar.
 • Skinjoblar da insanların düştüğü hatayı tekrarlayarak Centurionlar’ı tekrar üretiyorlar.
 • Cylon bilim insanları diriliş teknolojisini tekrar keşfetmeye çalışıyorlar. Bu teknoloji de Kobol’dan kaçış sırasında kaybolmuş.
 • 5 insansı Cylon bilim insanı diriliş teknolojisini keşfetmekte ilerleme kaydediyorlar. Tanımadıkları birinin görüntüsü hepsine ayrı ayrı görünerek onları acele etmeleri konusunda uyarıyor.
 • Yine Centurion isyanı. Centurionlar nükleer savaş başlatıyorlar ve tüm dünya gezegeni harabeye dönüyor. 5 bilimci Cylon da ölüyorlar ama, inşa etmeyi başarıp yörüngeye yerleştirdikleri Diriliş Gemisi‘nde diriliyorlar.
 • Dünya’daki Cylonlar’dan geriye kalan 5 kişi, 12 kabileyi, Centurionlar’ı tekrar üretmemeleri konusunda uyarmak için yola koyuluyorlar. Atalarının Dünya’ya gelirken katettikleri yolda bıraktıkları izleri takip ederek, 12 Koloni’yi arıyorlar.
 • Yolculukları 2000 yıl sürüyor, çünkü Dünya’daki Cylonlar hiper uzayda atlama yapma teknolojisini bulmamışlar.
 • 12 Koloni’yi bulduklarında çok geç kaldıklarını anlıyorlar, çünkü ilk Cylon Savaşı çoktan başlamış durumda.
 • Burada iki hikaye birleşiyor. Zaman çizelgesine uygun şekilde anlatmaya devam ediyoruz.
 • 5 bilimci Cylon (Final Five yani Son Beşli), insanlardan önce Centurionlar’la irtibata geçiyorlar. Bilimadamlarının lideri Ellen Tigh, Centurionlar’a insanlarla ateşkes yapmaları karşılığında insansı Cylon üretme teknolojisini öğretmeyi vaadediyor.
 • Ateşkes yapılıyor ve insanlarla Centurionlar 40 yıl sürecek bir barış dönemine giriyor. Bu dönemde insanlar Cylonlar’dan hiç haber alamıyorlar ancak Centurionlar Son Beşli‘nin yardımıyla büyük gelişme katediyorlar.
 • Son Beşli gelmeden önce de Centurionlar insansı Cylon yapmaya çalışıyorlardı, ancak başarılı olamamışlardı. Yine de çalışmaları sonucu Hybrid‘leri üretmeyi başarmışlardı.
 • Son Beşli’nin yol göstermesiyle Centurionlar “Number One“ı yani Cavil‘i üretiyorlar ve ona John ismini veriyorlar.
 • John (Cavil)’in ardından 7 Cylon modeli daha üretiliyor. Ellen, Saul, Galen, Samuel ve Tory, ürettikleri 8 insansı cylon modeliyle çok yakınlaşıyorlar. Özellikle liderleri Ellen, 7 numara olan Daniel‘a aşırı düşkün oluyor.
 • İlk çocuk John, son beşlinin diğer modellere, özellikle de Daniel’a ilgisini kıskanıyor. 7 Numara, modelini tamamen yok ediyor. Son Beşli’yi öldürüp bilinçlerini “kutuluyor” (boxing). John ismini de Cavil olarak değiştiriyor.
 • Cavil, diğer 6 modelin ve Centurionlar’ın lideri oluyor. İnsansı modeller, Centurionlar’ı köleleştirip, özgür düşünce ve iradeyi ellerinden alıyorlar; onları hizmetçi ve savaşçıları yapıyorlar.
 • Cavil, Son Beşli’nin bilinçlerini yeni bedenlere “indiriyor”; ama hafızalarını manipüle ederek geçmişlerini hatırlamalarını engelliyor. hepsini farklı zamanlarda farklı yerlerde, sahte hafızalarla (kendilerini doğma büyüme 12 Koloni halkından insanlar sanacak şekilde) insanların arasına bırakıyor. Amacı, insanlar arasında yaşayıp ölüp tekrar Cylonlar’ın diriliş gemilerinde dirildiklerinde, hafızalarını geri kazanınca, insanların aslında kötü olduğunu, yaşamayı haketmediklerini anlamalarını sağlamak. aAcak kaderin bir cilvesi, Son Beşli’den hiçbiri Cylonlar’ın büyük insan soykırımında ölmüyor; hepsi bir şekilde Galactica’ya gelmeyi başarıyor.
 • Cavil, diğer modellerin hafızasından Son Beşli’yi siliyor. Son Beşli’yle ilgili bütün kayıt ve kanıtları yok ediyor.
 • 7 insansı Cylon modeli, zamanla çeşitli kimliklerle insanların arasına sızıyorlar. Cavil’in insanların sonunu getirecek planına zemin hazırlıyorlar.
 • …ve ilk Cylon savaşından 40 yıl sonra, dizinin başladığı noktada Cylonlar insan medeniyetine topyekün saldırıya girişiyor. Galactica’nın koruduğu ufak bir filodaki yaklaşık 60 bin insan hariç, tüm insanlık soykırıma uğruyor. 12 Koloni işgal ediliyor.
 • 5 yıl boyunca uzayın derinliklerinde insanlarla Cylonlar büyük bir yarışa giriyorlar. İki ırk da Dünya’yı arıyorlar; insanlar aynı zamanda üstün Cylon güçlerine karşı hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bu süreçte Alg Gezegeni’ni ve Umutlar Tapınağı’nı, akabinde insanlığın başlangıç noktası olan Kobol Gezegeni’ni buluyorlar. Başka bir gezegende Yeni Caprica şehrini kuruyorlar; ancak orası da yok oluyor. Son Beşli’den biri olan Ellen Tigh da burada ölüyor.
 • Cylonlar bu süreçte iç savaşa düşüyorlar. 2, 3, 6 ve 8 numaralı modeller, Cavil ve ona sadık olan 4 ve 5 numaralı modellerden ayrılıyorlar. Ayrılıkçılar Centurionlar’ın iradesini elinden alan parçaları söküp onları özgürleştiriyorlar. Ayrılıkçı takımla insanlar zamanla ittifak kurup, Cavil’e karşı mücadele veriyorlar.
 • Yeni Caprica’da ölen Ellen, Cavil’in diriliş gemisinde diriliyor. Cavil onu gizliyor.
 • Ayrılıkçı Cylonlar’la insanlar son diriliş gemisini de yok ederek tüm Cylonlar’ı insanlar gibi sonlu varlıklar haline getiriyor.
 • insanlar ve ayrılıkçı Cylonlar Dünya‘yı buluyorlar. Tamamen harap olmuş, radyoaktiviteyle yaşanmaz hale gelmiş dünya hayalkırıklığı yaratıyor. Bu arada Son Beşli, Dünya’ya ayak basınca yavaş yavaş geçmişlerini hatırlamaya başlıyorlar. Yaşanabilir bir gezegen aramak için Dünya’yı terkediyorlar.
 • Ayrılıkçı Cylonlar insanların arasına kabul ediliyor. 12’ler Meclisi‘nde onlara da temsil hakkı veriliyor.
 • Bu sefer insanlar arasında iç savaş çıkıyor. Felix Gaeta ve Tom Zarek, Cylon’ları aralarında kabul etmeyerek Galactica’nın kontrolünü ele geçiriyorlar. Ama, isyan bastırılıyor.
 • Cavil, Boomer‘ın Hera‘yı kaçırabilmesi için onu Ellen’la beraber insanlara geri gönderiyor.
 • Boomer, Hera’yı kaçırmayı başarıyor.

Bundan sonrası için yeni bölümleri beklemek zorundayız. Şahsen benim en çok merak ettiğim şeyler açığa çıktı; ama hala bir dolu sır var. Açıklanması beklenen diğer sırlar:

 1. Starbuck kimdir nedir? Olaylardaki rolü nedir? Öldüğü halde niye ölmedi? Nasıl geri geldi? Viper’ını da buldular Dünya’da. Kim onu diriltip altına yeni viper verdi?
 2. Hera Agathon’un olayı nedir? Neden o kadar önemlidir?
 3. Kayıp “Number Seven” yani Daniel kim? Tanıdığımız karakterlerden biri mi, yoksa gerçekten de yok mu oldu?
 4. Peki ya Gaius Baltar? O kadar görüntüler filan görüyor. Onun da var mutlaka bi olayı.
 5. Başkan Roslin de görüntü gören tayfadan. Projection denilen bu görüntüleri Cylonlar görebiliyor. Onda da mı var bi naylonluk?
 6. Bizim Dünya’mızı da buldular sonunda, harap olmuş. Peki şu an 2000’li yılları yaşayan bizi, insan medeniyetini bu senaryoya nasıl entegre edecekler? Biz de saylon muyuz? (Anne, çıkar o kabloyu bileğinden!) Yoksa Kobol’da başlayan insanlık, aslında bizim torunlarımız mı? Yani insanlık Dünya’da başladı da sonra Kobol’a göç etti, ondan sonra bu bütün anlattığım hikayeler geldi? Çok karışık
 7. Bu dizi niye gelmiş geçmiş en iyi, en müthiş, rakipsiz tek dizi? …ve bundan sonra insanlık bu kadar iyi başka bir dizi yapabilecek mi? Kırayım mı televizyonu?